2012 – Toetreding grafische industrie tot de Meerjarenafspraken (MJA)

Sinds 1992 maakt de overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken voor de verbetering van de energie-efficiëntie. Op initiatief van het ministerie van Economische Zaken is het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie gestart met als doel de hoeveelheid benodigde energie per eenheid product of dient te verminderen met een jaarlijkse energie-efficiëntieverbetering van 2%. Na succes afloop van de eerste convenant Meerjarenafspraken (MJA1) in 1998 zetten de partijen dit convenant voort in MJA2. Ook in deze MJA lag de focus op proces efficiëntie en was er verbreding naar meer duurzame energie en keten efficiëntie.

Gezien het succes van de Meerjarenafspraken is in 2008 wederom gekozen voor de verlenging van de convenant. In de Meerjarenafspraken (MJA3) is gekozen voor intensivering en verbreding van MJA2. Bedrijven spannen zich in voor 30% energie-efficiëntieverbetering in de periode 2005 – 2020.

In 2012 is de toetreding van grafische Industrie tot de meerjarenafspraken een feit geworden. 20 grote bedrijven hebben onder de sector ‘Overige Industrie’ van het convenant deelgenomen aan de MJA.