2014 – 2e Europese project (Energy Management Standardization in Printing Industry)

Het EMSPI-project is gericht op acties voor verhoging van de energie-efficiëntie in de Europese kleine en middelgrote ondernemingen (MKB)

van de grafimedia industrie door het bevorderen van de invoering van het Energy Management System dat is gebaseerd op de wereldwijde standaard ISO 50001.

Op korte termijn was de verwachtingen vanuit het project om:

  • deelname van 100 klein en middelgrote ondernemingen te realiseren bij de invoering van het energiemanagementsysteem volgens ISO 50001 en mogelijkheden op de verbetering van de energie-efficiëntie.
  • 40000 GJ, 880 ton CO2 en € 915,000 van mogelijke besparingen gedurende de looptijd van het project
  • Bewustwording van 300 KMO's per land op energie-efficiëntie en energiebeheer en bewustzijn over tools en materialen kunt gebruiken binnen de industrie in elk land, door middel van directe en indirecte communicatie.

Op de langere termijn, zal het project een "kritische massa" of multiplicatoreffect op industrie niveau om de ontwikkelde set van tools en specifieke communicatie materialen uit te breiden. Voor meer informatie over het project en de resultaten zie: www.emspi.eu