2016 – Erkende Maatregelen Lijst

Door het Energieakkoord zijn verschillende pakketten met erkende maatregelen voor energiebesparing formeel aangewezen. Sinds 1 december 2015 zijn de erkende maatregelen opgenomen in de bijlage van de Activiteitenregeling bij het Activiteitenbesluit.

De erkende maatregelen voor energiebesparing hebben tot doel om op een eenvoudige en praktische manier energiebesparing te bereiken. De erkende maatregelenlijst is in samenwerking tussen vertegenwoordigers van het bevoegd gezag, de omgevingsdiensten en koepel- en brancheorganisaties tot stand gekomen. De maatregelenlijsten gelden per sector. Als alle maatregelen uit de lijst worden getroffen en deze maatregelen goed beheert en onderhouden zijn, dan voldoet het bedrijf aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. De erkende maatregelen zijn meestal gekoppeld aan activiteiten, met dezelfde indeling als in het Activiteitenbesluit.