2018 - Publicatie Erkende Maatregelen Lijst Grafische Industrie

Per 1 januari 2018 zijn er voor zeven bedrijfstakken erkende maatregelen voor energiebesparing aan bijlage 10 van de Activiteitenregeling toegevoegd. Deze lijst wordt nu herzien en de nieuwe lijst zal in februari/maart 2019 worden gepubliceerd. Een van deze bedrijfstakken is het bedrijfstak drukkerijen, papier en karton. De werkingssfeer van de erkende maatregelenaanpak is dat de besparingsverplichting geldt voor ‘drijvers van een inrichting’. In de praktijk is dat iedere bedrijfsmatige activiteit die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruikt. De verplichting om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen geldt niet voor kleine energieverbruikers met een jaarlijks elektriciteitsverbruik minder dan 50.000 kWh en jaarlijks verbruik van aardgasequivalenten van < 25.000 m3 en type C-inrichtingen (onder andere IPPC-bedrijven met energie-intensieve installaties). 

Voor de Grafische Industrie is dus een apart Erkende Maatregelen Lijst gepubliceerd. Daarnaast zijn er voor meerdere bedrijfstakken bij de erkende maatregelen ook maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO) vastgesteld. De DBO-maatregelen zijn niet in de regelgeving opgenomen.