2020

De Rijksoverheid wil in 2050 geen uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. In het Energieakkoord staat hoe de overheid zorgt dat de hoeveelheid duurzame energie in Nederland 16% is in 2023. Hierover heeft het kabinet afspraken gemaakt met 40 partijen, waaronder werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties. In de Energieagenda staan de afspraken tot 2050.

Energieagenda: Stapsgewijs naar duurzame energie

De overstap naar duurzame energie gebeurt stapsgewijs:

  • 14% duurzame energie in 2020.
  • 16% duurzame energie in 2023.

In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. De uitstoot van CO2 (broeikasgassen) is dan 80-95% minder vergeleken met 1990.

CO2-arme energiebronnen

Een CO2-arme energievoorziening in 2050 die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Dat is waar de Rijksoverheid in Nederland naartoe werkt. CO2-arme energiebronnen zijn:

  • zonne-energie;
  • windenergie op land;
  • windenergie op zee;
  • bio-energie;
  • aardwarmte;
  • waterkracht.