Aanhakers

Aanhakers zijn bedrijven die meer oog hebben voor stakeholdersbelangen willen op energiegebied een volgende stap zetten (25% van de sector).

Dit type ondernemer heeft al eens te maken (gehad) met energiehandhaving en/of verregaande klanteisen t.a.v. duurzaam produceren. (Potentiële) klanten realiseren zich in toenemende mate namelijk, dat hun niveau van duurzaamheid afhangt van de mate van de duurzaamheidsprestaties van haar toeleveranciers. Door deze externe factoren is dit type ondernemer o.a. actief aan de slag met het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Nu is het van belang om het gevoerde energiebeleid verder op te schalen en transparant te maken, zodat aangehaakt kan worden bij het gevoerde progressievere duurzaamheidsbeleid van de voorlopers van de sector.

Wilt u deelnemen aan het energietraject voor Aanhakers? Neem dat direct contact op. Klik hier.

Energie wordt in 2019 nog belangrijker voor elk bedrijf. Wilt u weten hoe ver uw bedrijf is in energiezorg?  Doe dan nu de Quick Scan Energie.

 

Opzet begeleiding

De begeleiding van de Aanhakers bestaat uit de volgende componenten:

1. Workshop - module 2: Wet- en regelgeving

Deze bijeenkomst heeft ten doel de deelnemers een beeld te geven over alle relevante wet- en regelgeving en de werkzaamheden die daaruit naar voren vloeien.

Toelichting: Deze training gaat in op de geldende wet- en regelgeving en de impact daarvan op het bedrijf. Onderdelen die aan bod komen zijn de mondiale verdragen, de Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit en de Informatieplicht Energiebesparing. Na afloop van dit onderdeel hebben de deelnemers voldoende informatie ontvangen om voor hun eigen bedrijf een analyse uit te kunnen voeren naar de geldende wet- en regelgeving en de mate van naleving daarvan. Dit vormt de basis van energiezorg. 

2. Workshop - module 3: Werken met de Energie RI&E (+ Certificaat Energiecoördinator)

Via deze bijeenkomst richten de deelnemers samen met een deskundige adviseur hun Energie RI&E in en vullen deze zo ver mogelijk in. Dit levert de deelnemers het beste resultaat op in beperkte tijd.

Toelichting: Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op de werking van de Energie RI&E. Als eerste wordt ingegaan op nut en noodzaak van een juiste definiëring van het bedrijf (het bedrijfsprofiel), waardoor het programma een keuze kan maken van relevante informatie (scheelt veel tijd). Daarna komen de energiemaatregelen aan bod: welke maatregelen zijn verplicht en welke zijn bovenwettelijk? Als laatste komt energiemonitoring en het Plan van Aanpak aan bod, waarna de deelnemers voldoende zijn opgeleid om zelfstandig een Energie RI&E (op KERN-niveau) uit te kunnen voeren. 

3. Ondersteuning bij Energie RI&E Grafimedia

Samen met een deskundige energieadviseur gaat u de Energie RI&E doorlopen en invullen, met als eindproduct een complete energie-analyse

Toelichting: Het doorlopen en invullen van een energie-analyse is niet altijd even eenvoudig. Het is van tijd tot tijd nogal technisch. Vandaar dat het verstandig is om het invullen van uw bedrijfseigen Energie RI&E samen met een deskundige energieadviseur te doen. Dat levert u niet alleen een kwalitatief goede analyse op, maar bespaart u ook nog eens veel tijd. U heeft ten aanzien van de begeleiding diverse adviesvormen: van kortdurend, waarbij u zelf ook acties gaat uitvoeren tot maatwerkbegeleiding voor maximale ondersteuning.

3. Energie RI&E Toetsing & Certificatie

Bedrijven die aan de Omgevingsdienst op een onafhankelijke wijze willen aantonen dat hun energie-analyse van hoog niveau is, kiezen voor certificering van hun Energie RI&E.

Toelichting: Steeds meer bedrijven kiezen voor een onafhankelijke beoordeling van hun energieprestaties. Dit zal een positief effect hebben om het handhavingsbeleid van de Omgevingsdienst (= vermindering van handhaving). De grafimedia sector beschikt over de unieke mogelijkheden om een Energie RI&E te laten toetsen of zelfs certificeren door de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI). Geaccrediteerde auditoren zullen uw Energie RI&E beoordelen op volledigheid en inhoud, waarna u beschikt over een officieel getoetste Energie RI&E. Desgewenst kunt u het toetsingsrapport ook direct laten toesturen naar uw contactpersoon van de Omgevingsdienst.

Bij een positief eindresultaat kunt u er zelfs nog voor kiezen uw Energie RI&E te laten certificeren. Vanaf het moment van ontvangst van uw certificaat zal de Omgevingsdienst op de hoogte worden gebracht van uw prestaties, waardoor verdere handhaving vanuit hun kant in ieder geval zal worden opgeschort, maar waarschijnlijk helemaal worden gestopt.

4. Bereken in no-time de CO2-voetafdruk van uw bedrijf en producten met ClimateCalc BASIC

Bedrijven die voor henzelf en hun klanten willen vaststellen hoeveel CO2 er gemoeid is met de productie van hun producten en diensten, zullen voor de geaccrediteerde ClimateCalc-rekenmethodiek kiezen. En dat met invoering van slechts 5 tot 7 variabelen! Het eindresultaat: een ClimateCalc BASIC-certificaat.

Toelichting: Om vast te stellen (te monitoren) wat de werkelijke milieu-impact van uw bedrijf is, is het wenselijk om gebruik te maken van de beste CO2-calculator van dit moment: ClimateCalc. Met behulp van deze internetmodule kunt u niet alleen de voetafdruk van uw bedrijfspand vaststellen, maar ook uw individuele orders. En dát maakt ClimateCalc uniek, waardoor deze als enige CO2-calculatiesysteem geaccrediteerd is voor het Green House Gas Protocol, ISO 14064 en ISO 14067 (scope 1 t/m 3) t.b.v. de Grafimedia sector. Na succesvolle eindeboordeling door de SCCI, ontvangt u het ClimateCalc BASIC-certificaat.