Campagne CO2- en energiereductie Overijssel

Het KVGO heeft van de provincie Overijssel groen licht gekregen voor het opzetten van een communicatiecampagne ter bevordering van CO2- en energiereductie bij MKB-bedrijven in (o.a.) de Grafimedia.

Met deze subsidie worden door het KVGO, in samenwerking met de energie adviseurs van BlueTerra Energy Experts en het Dienstencentrum, een aantal activiteiten uitgevoerd, waaronder het benaderen van bedrijven voor deelname, het organiseren van (online) informatiebijeenkomsten, trainingsactiviteiten, het opzetten van een helpdesk en een informatieve website op brancheniveau. De campagne is in september gestart met een mailing en in oktober heeft de eerste webinar plaatsgevonden.

Waarom deze campagne?

In de afgelopen jaren is gebleken dat veel MKB-bedrijven in de sector onvoldoende aandacht hebben besteed aan CO2- en energiereductie. Niet uit onwil, maar veel ondernemers missen de kennis om adequaat hieraan te werken. Het besparingspotentieel is hierdoor substantieel. Het project is bedoeld om ondernemers te stimuleren met CO2- en energiereductie aan de gang te gaan en ze ook op langere termijn te blijven informeren en enthousiasmeren, zodat CO2 -en energiereductie verankerd worden in de bedrijfsvoering.

De webinar

In de webinar is aandacht besteed aan de noodzaak van de verduurzaming in de branche en wat dat kan opleveren, zijn er een 10-tal snelle tips gedeeld om nu al energie en CO2 te besparen, is informatie gegeven over het berekenen van je eigen CO2-voetafdruk en is de welkomstactie gepresenteerd: een gratis licentie-sleutel (halfjaar licentie) voor de CO₂- en energie RI&E.

De webinar is hieronder terug te zien:

Klik hier om de video af te spelen

De presentatie is hier te downloaden:

Introductie Webinar Overijssel

 

Voor wie?

Bedrijven uit de provincie Overijssel, die willen deelnemen kunnen voor meer informatie contact opnemen met Maarten Reuderink van het KVGO via 020-5435678 of met Peter Tegel van het Dienstencentrum op 020-5435688.