De 50001-norm voor energiemanagementsystemen is gemoderniseerd.

Op 21 augustus 2018 heeft ISO (de International Standardisation of Organization) in Genève de nieuwe norm voor energiemanagementsystemen gepubliceerd: de ISO 50001:2018. Hiermee is de oude norm uit 2011, die nogal technocratisch was opgesteld, komen te vervallen. Voor veel bedrijven die graag hun bestaande ISO 14001-systeem (voor milieumanagement) willen uitbreiden met het belangrijke milieuaspect energie, is dit een grote vooruitgang (lees verder). 

Vanwege de grote aandacht voor het reduceren van de broeikasgassen, is energiezorg sterk in opkomt. Deze maand is de Klimaattop in Polen gestart, waarin concrete afspraken gemaakt moeten worden ten aanzien van het reduceren van broeikasgassen en het aan banden leggen van de temperatuurstijging op aarde. Iedereen begrijpt dat deze doelstellingen zich vertalen in nationale wet- en regelgeving, waardoor de problematiek ook op de deurmat van elke ondernemer valt.

De grafische en creatieve sector was de industrie al vooruit gestreefd. In de periode 2015 – 2017 had de Energie KVGO Grafimedia, tijdens het internationale EMSPI-project over energiemanagement, namelijk al op basis van de oude ISO 50001:2011-norm een nieuwe High Level Structure ontwikkeld. Ruim 20 bedrijven hebben als eerste deze nieuwe norm getest en (deels) geimplementeerd.

De ISO 50001 gaat op het punt van energiemonitoring veel verder dan de ISO 14001. In ISO 14001 is energie een van de relevante milieuaspecten. Maar bij de ISO 50001 is energie het enige relevante milieuaspect. Vandaar dat de attentiewaarde van energiezorg binnen ISO 50001 vele malen hoger ligt dan bij het overkoepelende milieumanagementsysteem, ISO 14001:2015.

Speciaal voor de grafimedia en creatieve sector is er een tailor made ISO 50001-systeem in blauwdruk ontwikkeld, waardoor het voor MKB-bedrijven erg makkelijk is geworden om een energiesysteem op te zetten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Kennisplatform Energie KVGO Grafimedia: www.creatieve-energie.info/grafimedia.

Mocht u nu al vragen hebben, bel of mail ons: 020 – 5435688 of info@dienstencentrum.com.

 
   « Meer Nieuws...