De EPK Energie KVGO Grafimedia wordt de Energie RI&E Energie KVGO Grafimedia

Weet u wat EPK betekent? EPK staat voor Energie Prestatie Keuring. Wellicht heeft u van deze term gehoord via het Bevoegd Gezag (uw handhavende milieuambtenaar of de inspecteur van de Omgevingsdienst). EPK is een initiatief van de SER en was een voortvloeisel van het vorige Klimaatakkoord, waarbij het beleid met name vanuit voormalige minister Kamp van Infrastructuur en Milieu kwam. Elke branche had de mogelijkheid om een sector specifieke energie inventarisatiemethodiek te ontwikkelen, waarmee de leden op een zo praktisch mogelijke wijze een energie-analyse konden uitvoeren. Onze sector was de eerste met een goed werkende EPK, als onderdeel van de bekende ARBO RI&E Grafimedia. 

Nu waait er een nieuwe wind. Namelijk die van minister van Economische Zaken, Eric Wiebes. In tegenstelling tot Kamp lijkt Wiebes meer een hardliner te worden. Wellicht doe ik Wiebes te kort, maar zoals zijn beleid nu verloopt, heeft dat weinig met het beroemde Nederlandse Poldermodel te maken. Het enige moment waarop stakeholders nog wat in te brengen hebben in het aankomende duurzaamheidsbeleid, is tijdens de laatste vormgeving van het nieuwe Klimaatakkoord. Wiebes zit op de lijn van: simpelweg de Wet milieubeheer naleven, dat al sinds 1993 aangeeft dat bedrijven alle energiebesparende maatregelen moeten doorvoeren, met een terugverdientijd (TVT) van 5 jaar. Wiebes heeft gelijk als hij indirect beweert dat het bedrijfsleven steken heeft laten vallen. Maar om nu een rigide handhavingsbeleid te voeren valt in ondernemend Nederland niet goed. 

Wat betekent de nieuwe ommezwaai in het overheidsbeleid?

De bekende EPK Energie KVGO Grafimedia wordt omgedoopt tot de Energie RI&E Energie KVGO Grafimedia. Deze term bevalt de nieuwe regering schijnbaar beter en laat de lokale handhavers nog steeds duidelijk zien dat ze met een professionele energy-analyse-systematiek te maken hebben. De uitkomsten - in de vorm van het Energie Efficiency Plan, een overzichtelijke energiemonitor met benchmark en desgewenst een Certificaat – draagt absoluut bij tot het in het bedrijf gestelde vertrouwen. Het laat namelijk heel concreet zien dat het bedrijf een adequaat gevoerd energiebeleid heeft. En welk, zichzelf respecterend bedrijf. Wil dat nu niet?

Ga naar https://epkcreatieveindustrie.nl en maak kennis met de Energie RI&E / EPK. Met vragen, bel de Helpdesk 020 - 5435665

 
   « Meer Nieuws...