Energie Campagne KVGO Grafimedia een groot succes

In de afgelopen weken zijn er door het KVGO, Dienstencentrum en BlueTerra, 6 regionale informatiebijeenkomsten gegeven over de Informatieplicht Energiebesparing. 150 grafimediabedrijven waren hierbij aanwezig. Als het goed is moet elke MKB-ondernemer iets over de Informatieplicht van minister Wiebes gehoord hebben. Niet? Dan is het voor u de hoogste tijd om informatie hierover in te winnen. Anders kunt u (negatief) verrast worden door een bezoekje van de Omgevingsdienst die u vragen gaat stellen over uw energiereductiebeleid.

Energiereductie is tegenwoordig het toverwoord van minister Wiebes (EZK). Door energie te reduceren zal de CO2-uitstoot ook navenant afnemen. En dat is goed om het broeikaseffect tegen te gaan. Om het bedrijfsleven te motiveren aan de slag te gaan met energiereductie heeft de minister speciale Energiereductiemaatregelen vastgesteld. De grafimedia ken 52 verplicht uit te voeren energiereductiemaatregelen. Deze moeten uitgevoerd worden, en wel voor 1 juli 2019. De informatieplicht loopt via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), waar u via hun eLoket met uw E-Herkenning (= bedijfs-DigiD) een specifieke maatregelenlijst moet doorlopen en invullen. Afhankelijk van uw invoergegevens beoordeelt RVO uw bedrijf met een groen, oranje of rood stoplicht (de mate waarin u de maatregelen heeft doorgevoerd), of zelfs zwart (u heeft zich niet gemeld).

U zult begrijpen dat niets of weinig doen geen goede bedrijfsstrategie is. Simpelweg omdat het minister Wiebes menens is met zijn energiereductiebeleid. Vandaar dat de minister de zogenaamde Wortel-Stok-Methode toepast: wie goed doet, goed ontmoet. Bedrijven die laten zien dat zij actief bezig zijn, hebben meer vrijheid in het uitvoeren van de maatregelen. Vandaar dat wij alle grafimediabedrijven adviseren mee te doen met de Energie Campagne KVGO Grafimedia, waarin u volledige ontzorging voor uzelf kunt regelen, met als eindresultaat: een perfecte naleving van de wet en geen overheidsbemoeienis.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 
   « Meer Nieuws...