Energie en Strategisch bedrijfsbeleid: gaan deze twee samen?

In hoeverre leeft energie(zorg) eigenlijk binnen de branche? En zien ondernemers dit onderwerp in relatie tot andere ondernemersvaardigheden, zoals strategie, kwaliteitsmanagement of kostenbeheersing? Vragen die onlangs via een micro research (deels) beantwoord zijn: bij grote grafimedia-ondernemingen leeft energiezorg wel degelijk (cijfer: 8), terwijl het overgrote deel van de ondervraagden een magere 5 als score haalt. Er is dus werk aan de winkel om energie een prominentere plaats te geven op de agenda van ondernemers. 

Energiezorg zal in de aankomende jaren echt meer op de directietafel van ondernemingen moeten komen. Want de perceptie rond het thema “energiemanagement” in relatie tot andere bedrijfskundige aspecten is nog ver te zoeken binnen de sector. Als je de mensen op de man af vraagt of zij hun steentje willen bijdragen aan een schonere toekomst, zegt iedereen volmondig JA. Ook ondernemers binnen de grafimediasector. De vraag voor hen is alleen: Hoe dan? Simpel: door de CO2-uitstoot van het bedrijf te verlagen. Dat kan op verschillende manieren, maar één daarvan is het reduceren van het energieverbruik. En dat wordt door veel ondernemers nog in onvoldoende mate gezien. Kennis over energiereductie-maatregelen ontbreekt en de ondernemers zien geen relatie tussen energiezorg en kwaliteitsaspecten, kostenbesparingen en de kracht van groene marketing. Maar die is er wel degelijk. 

Om een eerste beeld te krijgen van de beleving rond het thema energie binnen grafimediabedrijven, is een micro-research uitgevoerd. Via het doorlopen van een 20-tal vragen, is een beeld naar voren gekomen, waaruit blijkt dat met name bij de kleinere ondernemingen energiezorg maar in zeer beperkte mate leeft. De gemiddelde score bleef steken op een 4,5. En op vragen in hoeverre energiezorg een rol speelt bij de belangrijke bedrijfskundige aspecten als kwaliteitsmanagement, kostenbeheersing of bedrijfsstrategie, ligt de score bij de kleinere bedrijven nog lager: 3,5.

De grotere bedrijven (vaak deelnemer van de MJA3) scoorden beduidend beter op het onderwerp energiezorg: een dikke 6. En dit type bedrijf zag wel degelijk de relatie tussen energiezorg (duurzaamheid) en andere ondernemingsaspecten. Op dit punt werd een 8,5 als score behaald. 

Concluderend: het energiebewustzijn bij kleinere bedrijven zal nog een boost nodig hebben, om adequaat te kunnen inspelen op de aankomende wet- en regelgeving. Binnen Europa is sinds 2012 nieuwe wetgeving van kracht: de Energy Efficiency Directive, wat inhoud dat bedrijven met een jaarverbruik van 50.000 kWh of meer aantoonbaar aan de slag moeten gaan met het implementeren van energiereductie-maatregelen. Er komt dus nog genoeg op de MKB-ondernemer af. Daardoor is het verstandig om dit energieprobleem op een strategische wijze te tackelen. Hopelijk dat we aan het einde van dit jaar – na afronding van de volgende micro-research – betere rapportcijfers kunnen laten zien.

 
   « Meer Nieuws...