Energie RI&E 

De Energie RI&E, voorheen de Energie Prestatie Keuring (EPK), is een hulpmiddel dat uw bedrijf inzicht geeft in de energiebesparende maatregelen in het kader van de energiebesparingsplicht van de Wet milieubeheer (Wm). Met een EPK kunt u het bevoegd gezag laten zien of u door het nemen van deze maatregelen voldoende invulling geeft aan de Wet milieubeheer. 
Heeft u de RI&E uitgevoerd? Dan kunt u bij het bevoegd gezag registreren dat u invulling geeft aan de energiebesparingsverplichting uit de Wet milieubeheer. De Energie RI&E is een marktinstrument en de uitvoering ervan is vrijwillig. Het is dus geen wettelijk voorgeschreven instrument.

 

Voor wie?

De Energie RI&E is gericht op het MKB. De negen branches (regio’s) in het MBK die al een EPK ontwikkelden zijn autoschadeherstelbedrijven, bedrijventerreinen, regio’s, grafische industrie, industriële bakkerijen, metaalverwerkende industrie, supermarkten, textielservicebedrijven en zorginstellingen. De EPK wordt nu vervangen door de Energie RI&E.
 

De Energie RI&E is geen vrijblijvendheid!

Om de ernst van de zaak nog eens duidelijk te maken, bedrijven, ook in de Grafimedia, moeten aan de slag met energie-reductie om de uitstoot CO2 aan banden te leggen. Reductie door te voldoen aan de bestaande milieuwetgeving, dat is de inzet van de overheid. Er komt daarom strengere controle. Vanaf dát moment zal de RI&E voor het MKB maar ook grotere bedrijven een hulpmiddel zijn om aan de verplichtingen te voldoen. De Energie RI&E werkt op dezelfde wijze als de reeds lang bestaande ARBO RI&E. Dit om het ermee leren werken tot een minimum te beperken en de inspanning voor het bedrijf te reduceren.
 

 

Ik heb een vraag of opmerking.Man Vrouw
  
  
  
 
   
Ik ga akkoord met het Privacy beleid en ben ouder dan 16 jaar. .