Versterkte controle op uitvoering van de Informatieplicht

We zouden het door Corona bijna vergeten. Maar we hebben nog steeds te maken met het Broeikaseffect door uitstoot van CO2. Dat was in 2018 voor Eric Wiebes reden om in juli 2019 het MKB de Informatieplicht Energiebesparing op te leggen. Elk bedrijf met een energieverbruik van boven de 50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas moest zich bij het RVO melden. Vanwege de Energiecampagne KVGO Grafimedia heeft onze sector hier als beste gehoor aan gegeven.

Hoewel veel MKB-bedrijven zich bij het RVO gemeld hebben, zijn er nog steeds een fors aantal bedrijven in gebreken gebleven. Net als bij het nog niet hebben van een goede ARBO RI&E. De overheid is nu begonnen met handhaving, wat inhoudt dat zij gerichte bedrijfsbezoeken gaan uitvoeren. De uitvoering van deze controles wordt uitgevoerd door de Omgevingsdiensten. Een voorbeeld hiervan is terug te lezen in het artikel van de RVO: klik hier!

Uit dit artikel blijkt dat de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland maar liefst met extra inspecteurs 2.900 bedrijven in Zeeland gaat inspecteren. Maar ook in Gelderland, Overijssel en Drenthe neemt de handhaving sterk toe. Wellicht is dit het moment om even te kijken hoe de vlag er bij jullie voor staat. Heb je al voldaan aan de Informatieplicht en ben je daadwerkelijk bezig met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen?

De tijd van niets doen is over. Want gedurende de Coronatijd is de overheid gewoon doorgegaan met haar handhavingsbeleid.

Nog niets geregeld?

Mocht je nog niet aan de Informatieplicht voldoen, of mocht je niet weten wat dit exact inhoudt, bel of mail ons dan even en we helpen je verder. 

 
 
   « Meer Nieuws...