Weten waar u staat?

Doe dan nu de Quickscan Energie!

Naar de Scan!

Energiebesparen?

Krijg nu GRATIS toegang tot de Energie RI&E!

Licentie aanvragen

Welkom bij Kennisplatform Energie KVGO Grafimedia 

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moeten ook grafische bedrijven energie besparen. Dat is geen vrijblijvende zaak, maar wordt door de overheid wettelijk afgedwongen met de energie besparingsplicht en daarnaast met de wettelijke informatieplicht. Bedrijven, die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken zijn al verplicht maatregelen te treffen, die zich binnen vijf jaar terugverdienen. 

Vanaf 1 juli 2019 moeten bedrijven voldoen aan de informatieplicht energiebesparing en de overheid melden welke maatregelen zij daadwerkelijk hebben uitgevoerd. Hiermee wil de overheid bereiken dat de bedrijven zich actief gaan bezig houden met hun energiebeleid. Bedrijven die niet voldoen aan energiebesparings- en informatieplicht krijgen boetes. Om bedrijven te helpen hebben wij samen met partners een adviestraject en een Quicksan Energie ontwikkeld.

 

 

 

 

1993-2010In 1993 is er door de overheid (Vertegenwoordigd door het Ministerie van VROM, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken

 
2007In januari 2007 startte het IEE-project dat zich richtte op de doelgroep van het MKB in de grafimediabranche. Het belangrijkste doel van het IEE- project is om belemmeringen voor het MKB

 
2012Sinds 1992 maakt de overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken voor de verbetering van de energie-efficiŽntie. Op initiatief van het ministerie van Economische Zaken

 
2014Het EMSPI-project is gericht op acties voor verhoging van de energie-efficiŽntie in de Europese kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) van de grafimedia industrie

 
2016Door het Energieakkoord zijn verschillende pakketten met erkende maatregelen voor energiebesparing formeel aangewezen. Sinds 1 december 2015

 
2018Per 1 januari 2018 zijn er voor zeven bedrijfstakken erkende maatregelen voor energiebesparing aan bijlage 10 van de Activiteitenregeling toegevoegd. Deze lijst wordt nu herzien

 
2020De Rijksoverheid wil in 2050 geen uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. In het Energieakkoord staat hoe de overheid zorgt dat de hoeveelheid duurzame energie in Nederland