Informatieplicht, wij helpen u!

Heeft u uw energie-besparende maatregelen nog niet op orde? Één juli 2019 is de deadline.

Komt u er niet uit? Of heeft u eigenlijk geen tijd? Het is best nog een aardige hoeveelheid werk om alle vragen in te vullen. Heeft u ondersteuning nodig?

Wij kunnen u helpen:

  • Met behulp van de Energie-RI&E. De Energie RI&E kent een zo genaamde module " Informatieplicht". Met behulp van deze module met vraag en antwoord rapporteert u welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Via een upload naar het het eLoket van RVO.nl kunt u dan voor 1 juli aan de eisen van de overheid voldoen. U kunt gratis toegang tot de Energie RI&E aanvragen. De toegang is gratis tot 20 juni 2020.
  • Door middel van deelname aan de workshop "informatieplicht". In deze workshop gaat u interactief aan de slag (met behulp van uw PC) met het invullen van de module Informatieplicht binnen de Energie RI&E. Deze kan daarna worden ingediend bij het het eLoket van RVO.nl.  Kosten voor deelname: € 575,00. De workshop wordt georganiseerd in Schiphol-Rijk en bij voldoende belangstelling in de regio.
  • Met maatwerkadvies. Op lokatie zorgen we samen met u dat de module "Informatieplicht" binnen de Energie RI&E wordt ingevuld en ingediend bij het eLoket van RVO.nl. Kosten vanaf € 1375,00. Subsidie is mogelijk. In sommige provincies wordt een subsidie verstrekt indien u deelneemt aan een energieproject welke wordt uitgevoerd door het Dienstencentrum i.s.m. Blue Terra. De eigen bijdrage aan deelname bedraagt circa € 500,00.

Neem contact met ons op en wij kunnen u verder helpen.

 
   « Meer Nieuws...