Informatieplicht Energiebesparing. Hoe staat de Grafimedia er voor?

Het zal niemand ontgaan zijn: elk bedrijf met een elektriciteitsverbruik van boven de 50.000 kWh en/of 25.000 m3 moest voor 1 juli jl. zich bij de RVO hebben aangemeld voor de Informatieplicht Energiebesparing van Wiebes. De grote vraag is, of dit ook gelukt is. Hier de cijfers tot nu toe:

Nederland breed: er zijn ongeveer 125.000 bedrijven die Informatieplichtig zijn. In totaal hebben 22.407 zich daadwerkelijk aangemeld. Dat is 18% van het bedrijfsleven.

Hoe doet de grafimedia het? In totaal hebben 242 bedrijving zich gemeld. Op basis van de laatste inschatting vallen ongeveer 600 grafische bedrijven onder de informatieplicht. Dat betekent dat ruim 40% zich op tijd gemeld heeft. Landelijk gezien doet de grafimedia het dus erg goed. Het is veilig te concluderen dat dit alles te maken heeft met de succesvolle Energie Campagne KVGO Grafimedia. Volgens energiespecialisten heeft de Grafimedia een van de best georganiseerde campagnes van Nederland gevoerd. Dat is iets dat de overheid ook niet is ontgaan. Dat is goed voor de beeldvorming van onze sector.

Maar het betekent ook dan 60% van onze sector zich nog moet melden. Om het voor hen makkelijker te maken kunnen zij binnen de Energie RI&E de module Informatieplicht doorlopen en invullen. Deze module is veel gebruiksvriendelijker dan het originele RVO-platform, omdat per maatregel een extra toelichting wordt gegeven. Daarnaast geeft de Energie RI&E feedback op het gegeven antwoord. Dat maakt het eenvoudiger om volledig te zijn, waardoor de kwaliteit van de aanmelding sterk verbeterd.

De Energie RI&E kan ook door de bedrijven gebruikt worden die al aan de Informatieplicht voldoen. Door hun aanmelding te vergelijken met de toelichtingen uit de Energie RI&E, zal naar verwachting leiden tot een betere beoordeling van de erkende maatregelenlijst. Na actualisatie kunnen zij opnieuw via de XML-upload hun verbeterede aanmelding aan de RVO doorgeven. Dat zal naar verwachting leiden tot een (nog) positievere benadering van de Omgevingsdienst. Want elk bedrijf dat laat zien dat de kwaliteit van hun energie-analyse belangrijk is, laten automatisch zien dat zij een actief energiebeleid nastreven. En dat is een houding/instelling die Omgevingsdiensten (en minister Wiebes) graag zien.

Voor meer informatie over de Energie Campagne KVGO Grafimedia en het opvragen van een licentiesleutel van de Energie RI&E zie: www.kennisplatform-energie-kvgo.nl of bel 020 - 5435688

 
   « Meer Nieuws...