Informatieplicht Energiebesparing: kom direct in actie!

'Impact nog groter dan bij de AVG in 2018'

Ga meteen aan de gang en blijf niet stilzitten. Dat is het devies van het Dienstencentrum, KVGO en BlueTerra aan grafische bedrijven die energiebesparing nog niet actief in hun bedrijfsvoering hebben verankerd. Directe aanleiding is de Informatieplicht Energiebesparing die op 1 januari 2019 is ingegaan. Bedrijven hebben tot 30 juni de tijd om de overheid te informeren over hun energieverbruik, genomen - en te nemen energiebesparingsmaatregelen.

Doen zij niets, dan krijgen de handhavende Omgevingsdiensten een signaal om in actie te komen. ‘Je kunt de Informatieplicht Energiebesparing gerust vergelijken met de AVG, die de gemoederen in 2018 bezig hield. Bedrijven hebben de verplichting om informatie te geven en actie te ondernemen. De impact voor grafische bedrijven is zelfs nog groter’, zo waarschuwt Peter Tegel (zie foto), adjunct-directeur bij het Dienstencentrum, dat KVGO ondersteunt met advies en de uitvoering van het beleid. ‘In het eerste kwartaal van 2019 organiseert KVGO zes voorlichtingsbijeenkomsten over hoe grafische bedrijven het beste kunnen omgaan met de Informatieplicht Energiebesparing. Daarnaast brengt KVGO binnenkort een beleidsvisie over dit thema uit.’

Binnenkort meer informatie in PRINTmatters

Rond 22 januari verschijnt de volgende editie van het vakblad PRINTmatters. Daarin komen specialisten van Dienstencentrum, KVGO en BlueTerra uitgebreid aan het woord over de Informatieplicht Energiebesparing. Ook wordt daarin ingegaan op het thema CO2-besparing. Hieronder enkele highlights:

Het wettelijke regime

In januari 2018 zijn diverse maatregelen toegevoegd aan de Erkende Energie Maatregelen lijst (EML) van de grafische industrie en de verpakkingsdrukkerijen. In deze lijst staan nu veertig maatregelen die bedrijven voor 30 juni 2019 moeten uitvoeren, ongeacht de terugverdientijd. Daarnaast geldt nog steeds de Wet Milieubeheer met zijn verplichting tot het nemen van maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter.

Voor negentien sectoren zijn nu EML’s vastgesteld, die voortvloeiden uit het in 2013 gesloten “SER Energieakkoord voor duurzame groei”. De eenvoudigste manier om te weten of je de EML van de grafische industrie naleeft is door de Energie RI&E door te lopen. Het Dienstencentrum heeft in de afgelopen twee jaar een geheel nieuwe RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) gebouwd, naast de ARBO RI&E Grafimedia. Hierin staan alle energiebesparingsmaatregelen, ook die met een terugverdientijd van meer dan vijf jaar. Tegel: ‘Die Energie RI&E is voor alle grafische bedrijven beschikbaar, ook de niet KVGO-leden. Wij gaan bovendien een energie-monitoringsprogramma met benchmarkinformatie aan de grafische sector ter beschikking stellen. Zo kunnen grafische bedrijven beoordelen hoe zij op energiegebied presteren ten opzichte van vergelijkbare bedrijven.’

Via een stoplicht naar handhaving

Mr. ing. Maarten Reuderink is bij KVGO verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van Arbo, Milieu en Energie. Hij heeft een heldere boodschap: ‘Voldoe voor 30 juni 2019 aan die Erkende Energie Maatregelen lijst. Lukt dat niet, maak dan in ieder geval een tijdpad waaruit blijkt wanneer je dan wel die maatregelen hebt genomen.’

Bedrijven moeten volgens Reuderink niet denken dat het straks met de handhaving wel losloopt: ‘Alleen de twintig bedrijven uit de grafische sector die meedoen aan de Meer Jaren Afspraak Energiebesparing zijn vrijgesteld van de informatieplicht. Alle andere bedrijven moeten zichzelf aanmelden in de webapplicatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dat valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bij het uitblijven van een aanmelding of bij gebrekkig of niet genomen maatregelen informeert de RVO de Omgevingsdiensten, die dan in actie komen, het eerst bij de grootste in gebreke gebleven energieverbruikers.'

KVGO gaat voor duurzaamheid

Deze waarschuwing laat onverlet dat de grafische sector volgens Reuderink vol gaat voor duurzaamheid: ‘KVGO vertegenwoordigt ongeveer 65% van de grafische bedrijven en rond 80% van het grafische productievolume. Wij werken - samen met onze advies- en uitvoeringspartner Dienstencentrum - al decennia lang met de overheid samen op het gebied van milieu- en energiebesparing en blijven onze verantwoordelijkheid nemen. Het resultaat is dat tussen 1996 en 2010 het energieverbruik met 25% is teruggedrongen. Ook daarna is die ontwikkeling doorgegaan. Om een voorbeeld te geven: sinds 1 januari 2018 koopt KVGO via de Stichting Energie Inkoop vrijwel uitsluitend groene energie in voor haar leden.’

BlueTerra: bij energiebesparing van projecten naar processen

Ing. Michiel Steerneman is managing consultant bij BlueTerra, een adviesbureau op het gebied van energiebesparing en duurzame energie waarmee KVGO en Dienstencentrum nauw samenwerken. Hij bevestigt dat genoemde partijen hun nek uitsteken: ‘Geen enkele branche is zo ver gevorderd op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen als de grafische branche. We zitten nu in een fase dat we op het gebied van energiebesparing toewerken van projecten naar processen, want duurzaamheid is iets dat je constant verder moet willen verbeteren.'

In de toekomst komt er waarschijnlijk ook een CO2-maatregelenlijst

Waar het SER-Energieakkoord van 2013 al het nodige teweeg heeft gebracht, daar is de verwachting dat de remmen nog veel meer losgaan als gevolg van het nieuwe Klimaatakkoord van december 2018. Dat richt zich op terugdringing van de CO2-uitstoot. Bram ter Beek, manager branchevernieuwing bij KVGO: ‘Natuurlijk werkt energiebesparing ook CO2-besparing in de hand. Het Klimaatakkoord zal echter spoedig leiden tot gericht overheidsbeleid, ongetwijfeld uitmondend in een lijst met maatregelen om de CO2-uitstoot (verder) te beperken. In de toekomst zal de focus van de overheid waarschijnlijk zelfs verschuiven van energiebesparing naar CO2-besparing.’

Auteur: Wim Danhof

Herhaling: een uitgebreide versie van dit artikel verschijnt 22 januari in het 108 pagina's dikke magazine PRINTmatters.

 
   « Meer Nieuws...