Wat is de informatieplicht voor energiebesparing?

De informatieplicht houdt in dat de drijver van de inrichting, in uw geval een grafimedia onderneming,  rapporteert welke energiebesparende maatregelen het heeft getroffen. Het uitgangspunt is de erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML) die voor de inrichting (de grafimedia bedrijfstak) geldt. De lijst bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
De verplichting omvat:
  • rapporteren van de getroffen maatregelen (verplicht)
  • toelichten van het niet treffen van een maatregel (vrijwillig)
  • omschrijven van een getroffen alternatieve maatregel (verplicht)

Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

Waar ondersteunen we bij het voldoen aan de informatieplicht?

Wij kunnen u op verschillende manieren ondersteunen:

  • Met behulp van de Energie-RI&E. De Energie RI&E kent een zo genaamde module "Informatieplicht". Met behulp van deze module met vraag en antwoord rapporteert u welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Via een upload naar het het eLoket van RVO.nl kunt u dan voor 1 juli aan de eisen van de overheid voldoen. Als lid van het KVGO krijgt u gratis toegang tot de Energie RI&E. De toegang is gratis tot 1 januari 2023.
  • Met trots kunnen we melden dat het Handboek CO2 & Energie Transitie Creatieve Industrie dat het sectorbeleid rond de Energietransitie beschrijft, is goedgekeurd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarmee wordt de CO2 & Energie RI&E per 2023 toegevoegd aan de lijst van erkende keurmerken, die invulling geven aan bijvoorbeeld de Energie-audit EED. Dit is dan het enige dat je op het eLoket-formulier hoeft te vermelden. Ook hoef je geen Energie-auditverslag EED als bijlage meer in te dienen en bespaart een bedrijf al snel duizenden Euro’s.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-email om meer informatie te vragen. Of bel met het Dienstencentrum: 020 5435688.

 

Welke inrichtingen moeten voldoen aan de energiebesparings-en de informatieplicht?

Een inrichting met een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgasequivalent per kalenderjaar moet energiebesparende maatregelen treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
Dit is de energiebesparingsplicht uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Deze inrichtingen moeten ook voldoen aan de informatieplicht.

MJA3-bedrijven hoeven niet te voldoen aan de informatieplicht maar wel aan de energiebesparingsplicht.
 

Erkende maatregelen voor energiebesparing

Sinds de introductie van de erkende maatregelen voor energiebesparing (december 2015) zijn nu voor 19 bedrijfstakken pakketten met erkende maatregelen beschikbaar. Waaronder ook die voor de grafimedia sector: Drukkerijen, papier en karton. Klik op deze link voor de lijst.