Kom naar een Informatiebijeenkomst Energiebesparing

Nieuw is dat bedrijven voor 1 juli 2019 ook moeten voldoen aan de nieuwe informatieplicht energiebesparing en de overheid gemeld moeten hebben welke maatregelen zij daadwerkelijk hebben uitgevoerd.

Gezien beide verplichtingen organiseert het KVGO zes voorlichtingsbijeenkomsten in de periode van 2 april tot en met 13 mei, die mede gefinancierd worden door het ministerie van EZK. Behalve het voldoen aan de wettelijke verplichtingen zal ook aan de orde komen hoe men energie kan besparen met behulp van de Energie Risico-inventarisatie en -evaluatie (Energie RI&E) en welke diensten er worden verleend op dit vlak.

Er is per bijeenkomst ruimte voor maximaal 35 personen. Het pakket aan diensten dat het KVGO samen met de partners aanbiedt bestaat uit informatiebijeenkomsten, trainingen, maatwerkadvies en een speciale website.

Vragen?

Over het programma. Neem contact op met Maarten Reuderink, telefoon +31 (0) 20 543 56 78 of per e-mail info@kvgo.nl.
Over de organisatie. Neem contact op Roel Worp, mobiele telefoon +31 (0)6 51 44 00 34 of per e-mail r.worp@kvgo.nl.

Waar?

  • Dinsdag 2 april, Golden Tulip Jagershorst Leende
  • Donderdag 4 april, Mercure Hotel Zwolle
  • Woensdag 10 april, Van der Valk Hoorn
  • Donderdag 11 april, Van der Valk Hotel Princeville Breda
  • Woensdag 8 mei, Van der Valk Hotel Apeldoorn-
  • Maandag 13 mei, Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden

Inloop vanaf 13:00 uur, start programma om 13:30 uur, einde om circa 16:30 uur.

Programma

13:30-13:45 uur Opening en inleiding door Maarten Reuderink (KVGO)
13:45-15:00 uur Van Informatieplicht naar actie, dus aan de slag met de Energie RI&E door Michiel Steerneman van Blue Terra
15:00-15:15 uur Pauze
15:15-16:15 uur Aan de slag met de Informatieplicht door Peter Tegel en Anne Schneider van Dienstencentrum
16:15-16:30 uur Afsluiting

 
   « Meer Nieuws...