KVGO-bijeenkomst Informatieplicht Energie

Dinsdag 2 april was de aftrap/start van de reeks gratis bijeenkomsten die het KVGO organiseert. In het Golden Tulip vergadercentrum in Leende kwamen 20 grafimedia bedrijven bijeen om zich te laten informeren over de informatieplicht en besparingsplicht. De toon was duidelijk; “Kom in actie!”

Michiel Steerneman van BlueTerra was duidelijk over de noodzaak en achtergrond van de informatieplicht, voor 1 juli is moet iedereen in actie zijn gekomen. Er zijn drie belangrijke acties die uitgevoerd moeten zijn voor 1 juli 2019 voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verbruiken. Ten eerste dienen deze bedrijven een eHerkenning aan te vragen bij de RVO bij hun eLoket. Ten tweede dienen deze bedrijven in dit eLoket aan te geven welke maatregelingen het bedrijf al heeft genomen of gaat nemen ten aanzien van besparing van energie. En tot slot het doorvoeren van die maatregelingen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.

Om die maatregelingen op een praktische en structurele wijze te kunnen uitvoeren, heeft het Dienstencentrum samen met het KVGO en BlueTerra een uniek ondersteuningspakket samengesteld. Dit werd in een korte presentatie toegelicht: in vier stappen kunnen bedrijven van informatie tot aan implementatie volledig ontzorgt worden. Door gebruik te maken van de beschikbare tools, zoals de Energie Quick Scan en de Energie RI&E, krijgen bedrijven kennis en inzicht in hun energiebesparingspotentieel. Door deze tools kan elk bedrijf op maat gemaakte analyses uitvoeren, maatregelingen beheren en rapporten uitdraaien. Als enige in Nederland is deze tool ook dusdanig als betrouwbaar en compleet bestempeld door de overheid, dat omgevingsdiensten hebben toegezegd uitstel van controle te geven wanneer deze tool wordt nageleefd.

 De bijeenkomst werd door de aanwezigen als heel belangrijk en waardevol beschouwd en waren blij dat zij door de brancheorganisatie geinformeerd werden over deze belangrijke wet- en regelgeving die op ons en vele van onze collega’s in de sector op ons af komt. Tussentijds hebben er een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden. Toch hebben nog 300 bedrijven zich niet opgegeven om informatie in te winnen. Wilt u ook een bijeenkomst bij u in de buurt of een geplande gratis bijeenkomst bijwonen, neem dan even contact op.

 
   « Meer Nieuws...