Energie RI&E Grafimedia

Door het Klimaatverdrag van Parijs worden Nederlandse bedrijven binnenkort door de overheid (Bevoegd Gezag / Omgevingsdiensten) actief aangesproken op hun energiebeleid. Nederland scoorde in 2016 binnen Europa het slechtst van alle lidstaten op het gebied van CO2-reductie. Dit was reden voor de minister om in actie te komen. Om het bedrijfsleven te stimuleren serieus werk te maken van hun energiebeleid (lees: concreet werken aan energiereductie), is de overheid begonnen met de inzet van de zogenaamde “Wortel-Stok-Methode”. Deze methode houdt in dat bedrijven die een aantoonbaar goed energiebeleid voeren, minder of geen handhaving zullen krijgen en beloond zullen worden met subsidiemogelijkheden (= de symbolische ‘wortel’), terwijl de achterblijvers juist door de Omgevingsdiensten (juridisch) aangesproken gaan worden op hun gedrag (= de ‘stok’). Steeds meer bedrijven binnen de sector worden nu al geconfronteerd met dit nieuwe beleid en maken aan den lijve mee wat het effect is van deze nieuwe – strenge – vorm van handhaving. 

Het instrument dat de overheid gaat inzetten voor hun handhaving is de Energie RI&E (voorheen EPK). Als het goed is heeft u hier de afgelopen maanden veel over kunnen lezen. De EPK die voor de sector is ontwikkeld kan je nog het beste vergelijken met de ARBO RI&E, waarmee je als bedrijf de mate van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in je bedrijf kunt vaststellen. De EPK is dus nu uw bedrijfseigen ENERGIE RI&E.

De overheid stimuleert branches om hun sectorspecifieke RI&E te ontwikkelen, waardoor het voor de bedrijven eenvoudiger wordt om met dit instrument aan de slag te gaan. De Grafimedia sector behoort tot de voorlopers binnen Nederland en beschik nu over de RI&E met de titel: Energie RI&E Grafimedia.

Bescherming

Het programma Energie RI&E Grafimedia maakt onderdeel uit van de ARBO RI&E Grafimedia, waardoor het invulwerk aanzienlijk vereenvoudigd wordt. Hierin zijn alle sectorspecifieke energiebesparingsmaatregelen opgenomen. Maar aangezien deze gekoppeld zijn aan bedrijfsprocessen en werkplekken, krijgt een bedrijf alleen dié maatregelen voorgelegd die daadwerkelijk van nut kunnen zijn. Tevens berekent het programma (bij benadering) de terugverdientijden uit. Dit moet onnodige discussies met het bevoegd gezag voorkomen en u beschermen tegen te veel hobbyisme bij wetshandhavers. 

Ga naar https://epkcreatieveindustrie.nl en maak kennis met de Energie RI&E / EPK voor de Grafimedia. Met vragen, bel de Helpdesk 020 - 5435665