Scroll Top

CO₂

need to know

CO2

Koolstofdioxide ofwel CO2, wordt vaak genoemd in relatie tot het klimaatprobleem. CO2 is een gas dat op zich een onschuldig is en dat in onze atmosfeer voorkomt. Sterker nog, zonder CO2 en andere broeikasgassen in de dampkring om onze aarde, zou het hier enorm koud zijn. Berekend is gemiddeld zo’n -18 graden in plaats van +15 graden. CO2 vormt  samen met andere broeikasgassen een warme deken om de aarde heen.
Vroeger was de hoeveelheid CO2 redelijk constant. Dus wat er vrijkwam door bosbranden en verrotting was ongeveer evenveel als wat planten op land en in de zee opnamen. Wat we sinds de 19e eeuw zijn gaan doen en op een steeds grotere schaal, is fossiele brandstoffen uit diepe aardlagen naar boven halen en als benzine, kerosine, kolen en gas verbranden. En zo komt er heel veel extra CO2 in de lucht, waardoor de dampkring om de aarde in een rap tempo van samenstelling verandert en dit zorgt voor het broeikaseffect.

Wat zijn de gevolgen van het broeikaseffect?

De exacte gevolgen van wereldwijde klimaatveranderingen zijn moeilijk te voorspellen. Op sommige plaatsen zal het warmer worden, op andere plaatsen juist kouder of natter of droger. Duidelijk is dat het natuurlijke evenwicht uit balans raakt, waardoor bijvoorbeeld opeenvolgende oogsten kunnen mislukken, een tekort aan drinkwater ontstaat en de kans op overstromingen toeneemt. Water zet uit als het warmer wordt. De laatste honderd jaar is de zeespiegel tussen de 5 en 10 centimeter gestegen. Laaggelegen landen als Nederland zijn vanzelfsprekend extra kwetsbaar. De zwaarste klappen zullen vallen in ontwikkelingslanden, vooral in laaggelegen tropische en droge tropische gebieden.De belangrijkste gevolgen van klimaatveranderingen op een rij:
  • Zeespiegelstijging. Bij de huidige stijging van het zeewaterniveau zal volgens voorspellingen het aantal mensen dat getroffen wordt door overstromingen toenemen van 13 naar 94 miljoen per jaar.
  • Aantasting van ecosystemen. Klimaatverandering gaat gepaard met de verschuiving van klimaatzones. Sommige planten en dieren kunnen zich hieraan niet snel genoeg aanpassen en worden met uitsterven bedreigd.
  • Klimaatverandering zal op een aantal plaatsen leiden tot meer droogte, met meer bosbranden en woestijnvorming als gevolg.
  • Zoetwatertekort. Een groot gedeelte van de wereldbevolking leeft in landen waar een tekort is aan schoon zoet water. Dit wordt, naarmate de wereldbevolking groeit, alleen maar een groter probleem. Klimaatverandering zal het watertekort in diverse regio’s, zoals het Midden-Oosten, de Sahel en Australië, alleen maar groter maken.
  • Afname van landbouwproductiviteit. Zeker in gebieden waar droogte door klimaatverandering toeneemt, zoals het Midden-Oosten en dichterbij in bijvoorbeeld Spanje.
Privacy Preferences
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.