Scroll Top

ISO 50001 Energie Management Systeem

producten en diensten

ISO 50001 Energie Management Systeem

Een van de hoofddoelen van het Europese Energieproject EMSPI was het ‘vertalen’ van de internationale ISO 50001-standaard, naar een meer leesbare en geaccepteerde norm voor het MKB binnen de grafimedia.

In totaal is het ontwikkelde systeem in een vijftal EU-lidstaten in 100 MKB-bedrijven getest door het actief in het – onder begeleiding – implementeren van het ontwikkelde energiemanagmentsysteem. En met succes kunnen we wel zeggen, dankzij de praktische benadering van dit nogal complexe ISO-thema. Voor de sector is niet alleen praktisch informatiemateriaal beschikbaar, maar ook nog eens het nodige blauwdruk/voorbeeldmateriaal ontwikkeld, aan de hand waarmee ondernemers nu veel eenvoudiger het op de sector afgestemde energiemanagementsysteem ISO 50001 kunnen opzetten. Hierdoor kunnen zij niet alleen beter aan de nieuwste wet- en regelgeving voldoen – de European Energy Efficiency Directive (de EED) of het  Energieakkoord – maar ook nog eens hun klant verrassen met een geheel nieuw duurzaamheidsperspectief: energetisch verantwoord ondernemen.

ISO 50001 is de internationaal erkende norm voor energiemanagement, die zich richt op het verkrijgen van inzicht in het energieverbruik en het terugdringen daarvan. Het is een instrument om bedrijven te ondersteunen bij het beheer en het terugbrengen van het energieverbruik. 

Met de erkende Energiebesparingsmonitor maakt u een goede eerste stap op weg naar een gecertificeerd ISO 50001 systeem. U brengt in beeld waar uw besparingsmogelijkheden liggen. Met behulp van deze web-based applicatie kunnen bedrijven een volledige energieanalyse uitvoeren. De CO₂-voetafdrukmonitor maakt, evenals de Energiebesparingsmonitor, deel uit van de CO₂ & Energie RI&E. 

Deze beide analysesystemen maken onderdeel uit van het totale RI&E-instrumentarium, waarmee bedrijven invulling kunnen geven aan hun CO₂& Energie Reductiebeleid. 

Digital graph performance with businessman hand overlay
PRODUCTEN EN DIENSTEN
Wat kunt u verwachten van de nieuw ontworpen ISO 50001
Aan het systeem zitten de volgende voordelen:
  • U krijgt ondersteuning van deskundige adviseurs, die de sector als geen ander kennen;
  • U krijgt de beschikking over de CO2 & Energie RI&E KVGO Grafimedia, waarmee u eenvoudig zelfstandig een energiescan kunt uitvoeren, met als eindresultaat een maatregelenlijst en energie efficiency plan;
  • U krijgt de beschikking over een sectorspecifiek energiemanagementsysteem, dat twee vormen kent: een kort en bondige versie voor kleine MKB-bedrijven tot 50 man en een volledigere versie voor de grote ondernemingen. In alle gevallen kunt u een goede keuze maken, hoe u uw energiemanagement wilt vormgeven.
  • Het energiemanagementsysteem voldoet aan de nieuwe ISO-standaard High Level Structure en is daardoor zeer eenvoudig te integreren met andere moderne ISO-systemen zoals kwaliteit-, security of milieumanagement.

Door met de nieuw ontworpen norm aan de slag te gaan, maakt het voor u eenvoudiger om aan de ene kant aan de aankomende strengere wet- en regelgeving te voldoen en aan de andere kant een mooie sier te maken richting uw belangrijkste stakeholders, zoals uw klanten en handhavers. Dit is niet alleen goed voor uw imago, maar ook nog eens goed voor uw bedrijfsresultaat. KVGO-leden ontvangen bovendien een mooie ledenkorting op dit traject.

Privacy Preferences
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.