Scroll Top

Informatieplicht

INFORMATIEPLICHT

Wat is de informatieplicht voor energiebesparing?

De informatieplicht houdt in dat “de drijver van de inrichting”, in uw geval een grafimedia onderneming,  rapporteert welke energiebesparende maatregelen het heeft getroffen.
Het uitgangspunt is de erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML) die voor de inrichting (de grafimedia bedrijfstak) geldt. De lijst bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
De verplichting omvat:
  • rapporteren van de getroffen maatregelen (verplicht)
  • toelichten van het niet treffen van een maatregel (vrijwillig)
  • omschrijven van een getroffen alternatieve maatregel (verplicht)

U bent verplicht om vóór 1 december 2023 uw bevoegd gezag te informeren over de genomen maatregelen in uw bedrijf. Voor de rapportage van de informatieplicht is het eLoket van RVO.nl beschikbaar. De Omgevingsdienst controleert uw rapportage. Wij adviseren u de rapportage, ook na 1 december 2023, zo spoedig mogelijk in te dienen.

wij ondersteunen

Waar ondersteunen we bij het voldoen aan de informatieplicht?

Wij kunnen u op verschillende manieren ondersteunen:

  • De CO2 & Energie RI&E kent een zo genaamde module ” Informatieplicht”. Met behulp van deze module met vraag en antwoord rapporteert u welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Via een upload naar het eLoket van RVO.nl kunt u dan voor 1 juli aan de eisen van de overheid voldoen. Als lid van het KVGO krijgt u met korting toegang tot de CO2 & Energie RI&E. Tegen een kleine licentiebijdrage kunt u uw inspanningen registreren.
  • Met maatwerkadvies via het Dienstencentrum en Blue Terra. Op locatie zorgen we samen met u dat de module “Informatieplicht” binnen de CO2 & Energie RI&E wordt ingevuld en ingediend bij het eLoket van RVO.nl. 
  • Als u EED-auditplichtig bent heeft u hiervoor een vrijstelling indien u de erkende CO2 & Energie RI&E gebruikt. 
3 (Demo)
Contact

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-email om meer informatie te vragen. Of bel met het KVGO: 020 5435688

2 (Demo)
energiebespraring

Voor wie is de informatieplicht voor energiebesparing?

Een inrichting met een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgasequivalent per kalenderjaar moet energiebesparende maatregelen treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Deze inrichtingen moeten ook voldoen aan de informatieplicht. MJA3-bedrijven hoeven niet te voldoen aan de informatieplicht maar wel aan de energiebesparingsplicht.
 

Erkende maatregelen voor energiebesparing

In de CO2 & Energie RI&E zijn alle nieuwe erkende maatregelen beschikbaar die gelden vanaf 1 juli 2023, waaronder ook die voor de grafimedia sector: drukkerijen, papier en karton. 

 
Privacy Preferences
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.