Scroll Top

Energiebeleid van de Grafimedia

need to know

Energiebeleid van de Grafimedia

Bekijk onze timeline

1990:     Doelgroepenbeleid VROM

1992:     Bedrijfstakonderzoek door het KVGO en Kartoflex: energie wordt een relevant milieuaspect gevonden

1993:     Milieubeleidsovereenkomst Grafische Industrie en Verpakkingsdrukkerijen 1993 – 2010 (MBO)

1993:     Oprichting van de Stichting Interne Milieuzorg – SIMZ (nu onderdeel van Dienstencentrum)

1996:     Ontwikkeling van de Factsheet Energie (1ste ‘erkende’ sectorspecifieke energiemaatregelenlijst)

1997:     Start met de segment I bedrijven 25x (> 100 wp): Energie Potentieel Scan (EPS conform Philips-model) i.s.m. de NOVEM

1999:     Start met de segment II bedrijven 50x ( 51-100 wp): Mini EPS i.s.m. de NOVEM

1999:     1ste actualisatie Factsheet Energie van de MBO

2001:     Integratie van energiezorg binnen de ISO 14001 Grafimedia i.s.m. de NOVEM (pilot-project)

2002:     Start met de segment III bedrijven 50x (< 50 wp)

2005:     Oprichting Stichting Energie Inkoop (SEI) door het KVGO

2007:     1ste Europees IEE-project: European Energy Efficiency Improvement (EEEI) in the graphic media industry

2009:     2de en laatste actualisatie Factsheet Energie van de MBO

2010:     Einde van de MBO (25% energiereductie bereikt t.o.v. basisjaar 1992)

2012:     Toetreding grafische industrie tot de MJA3 Overige Industrie (20 grote bedrijven)

2014:     2de Europees IEE-project: Energy Management Standardization in Printing Industry (EMSPI), ontwikkeling sectorspecifiek energiemanagement-systeem ISO 50001:2011 + High Level Structure (2015)

2015:    Participatie RVO-project: EPK Grafimedia (beta-versie), de ontwikkeling en test van een beta-versie, als onderdeel van de ARBO RI&E Grafimedia.

2016:    Ontwikkeling Erkende Maatregelen Lijst grafische industrie met geplande opname in toekomstige EPK

2017:     Bouw EPK Energie KVGO Grafimedia met certificatiesysteem

2018:    EPK- en HLS-ISO 50001:2011-certificatie via de Stichting Certificatie Energie KVGO Grafimedia (SCCI)

2018:    Publicatie Erkende Maatregelen Lijst Grafische Industrie

2019:   Eerste verplichte rapportage energiebesparing

2021:   Oplevering  Energie RI&E

2022: Diverse (regionale) subsidietrajecten rondom energiebesparing

2023: Erkenning van de CO₂ & Energie RI&E door het Ministerie ven Economische Zaken en Klimaat als erkend sectorinstrument.

Privacy Preferences
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.