Scroll Top

EMSPI

projecten

EMSPI

EMSPI staat voor Energy Management Standardization in the Printing Industry. 
Dit project  liep tussen 2014 en 2017 en was gericht op acties voor verhoging van de energie-efficiëntie in de Europese Kleine en Middelgrote ondernemingen (MKB) van de grafimedia industrie. Dit door het bevorderen van de invoering van het Energy Management System dat is gebaseerd op de wereldwijde standaard ISO 50001.Op de korte termijn werden de volgende resultaten verwacht:
  • Deelname van 100 kleine en middelgrote ondernemingen bij de invoering van het energiemanagementsysteem volgens EN 16001 en / of ISO 50001 en mogelijkheden op de verbetering van de energie-efficiëntie.
  • 40000 GJ, 880 ton CO2 en € 915,000 van mogelijke besparingen gedurende de looptijd van het project
  • Bewustwording van 300 KMO’s per land op energie-efficiëntie en energiebeheer en bewustzijn over tools en materialen kunt gebruiken binnen de industrie in elk land, door middel van directe en indirecte communicatie.
Op de langere termijn, het project een “kritische massa” of multiplicatoreffect op industrie niveau om de ontwikkelde set van tools en specifieke communicatie materialen uit te breiden.

Resultaten van het project

De werkzaamheden binnen het EMSPI-project hebben geleid tot succesvolle implementatie van energiemanagementsystemen in 100 drukkerijen in vijf landen (Denemarken, Duitsland, Nederland, Tsjechië en Spanje).De resultaten voor de energiebesparing zijn ruimschoots verwezenlijkt, wat leidt tot een besparing van ongeveer 40.000 GJ gedurende de looptijd van het project.Met betrekking tot de CO2 reductiepotentieel zijn de resultaten tot dusver ook zeer veelbelovend: dit lijkt meer dan 5.000 ton CO2 te zijn. Met de mogelijke maatregelen geïdentificeerd en opgenomen in de actieplannen van de bedrijven in het achterhoofd, zullen we nog hogere besparingen bereiken. Wanneer een deel van de energiebesparende maatregelen in de ondernemingen uitgevoerd gaan worden, worden de volgende resultaten voor de periode 2013- 2017 bereikt:
  • Reductie van het energieverbruik van 127.000 GJ (een vermindering van 14% in 2017 ten opzichte van 2013)
  • Reductie van 13.300 ton CO2 (14% vermindering)
  • Energie kostenbesparing van €2.140.000 (een verlaging van 12% van de kosten)

Implementatie Energy Management Systeem

De grafische bedrijven die geïnteresseerd waren in de uitvoering van het Energy Management System hadden keus uit de volgende opties:
  • Basic: Ontworpen als een eerste stap in ENM’s. Voor organisaties die niet aan alle eisen van de ISO 50001 norm kunnen voldoen.
  • Full: Een volledige implementatie van de ENM’s, ervan uitgaande dat aan alle eisen van de ISO 50001-norm voldaan kan worden. Voor zeer geëngageerde organisaties.
De basisversie is beschikbaar voor bedrijven tot 20 werknemers (gecategoriseerd als klein). Op het einde, hebben slechts 16 van de 100 bedrijven de basisversie geimplementeerd. Onder de andere 84 deelnemende bedrijven vielen een groot aantal kleine ondernemingen.

De Energie Management Prestatie

De grafische industrie werd in alle vijf landen aan het begin van het project geëvalueerd als deel van het energie diagnose document. Tegen het einde van de EMSPI-project is een soortgelijke evaluatie uitgevoerd op basis van de 100 grafische bedrijven die deelnamen aan het project. De evaluatie is uitgevoerd door het beoordelen van de prestaties van de grafische bedrijven in acht categorieën op een schaal van 1 tot 4, waarbij 4 staat voor beste praktijken. Het schema hieronder geeft de situatie voor en na de EMSPI-project weer. De gemiddelde score voor alle bedrijven is gestegen van de 1,5 van voor het project naar 2,8 na het project.De algemene conclusie van de evaluatie is dat de bedrijven die deelnamen aan het EMSPI-project goed presteren ten opzichte van de parameters van eenvoudige procedures of instrumenten om hen te ondersteunen bij het werk met EnMS. De EnMS systeemhandleidingen die zijn ontwikkeld op basis EMSPI droegen bij aan deze hoge score. Als het gaat om parameters die een interne prioritering of aanpassing aan de bedrijfsspecifieke omstandigheden nodig hebben, is er een algemene potentie voor verbeteringen. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot het werken met doelen en actieplannen gericht op de dagelijkse productie, maar ook in relatie tot onderhoud, monitoring en leveranciersmanagement.

Wilt u meer informatie over dit project?

Op de EMSPI website vindt u uitgebreide informatie. U kunt er informatie, instrumenten, tools etc downloaden.Hieronder een paar voorbeelden:Nieuwsbrief met de resultaten van dit projectEindrapport EMSPI
Privacy Preferences
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.